Das Projekt wird gefördert aus Mittel der Stadt Wien

www.fluechtlingsdienst.diakonie.at

Das Projekt wird gefördert

aus Mittel der Stadt Wien

  30.08.2021

  Warbaahinta bulshada, Isticmaalka taleefanka gacanta, Badbaadada

  26.07.2021

  Shaqooyinka banaanka iyo gudaha

  30.06.2021

  Kormeerka Waxbarashada, Koorsooyinka Waalidiinta

  01.06.2021

  Podcast Waxbarashada Waalidiinta- Waa maxay?

  2021

  *

  *

  *

  2021

  *

  *

  *

  14.09.2021

  Taageerada waxbarashada, Lacag dhimis, Top-Jugendticket

   

  06.09.2021

  Billowga Iskuulka

  Talo bixin

  Iska qorida Iskuulka

  2021

  *

  *

  *

  2021

  *

  *

  *

  2021

  *

  *

  *

  05.10.2021

  La-talinta waalidka,

  Xalinta khilaafaadka,

  waalid keli ah