Das Projekt wird gefördert aus Mittel der Stadt Wien

www.fluechtlingsdienst.diakonie.at

Das Projekt wird gefördert

aus Mittel der Stadt Wien

21.05.2021

08.07.2021

13.04.2021

18.06.2021

06.05.2021

01.04.2021

Furitaan laga bilaabo 1.7, Waajibka Maaskaha (af Saab), Balanta Tallaalka dadkoo dhan

Furitaan laga bilaabo 10.6, Safarada, Tallaaal laga bilaabo 12 sano

Fududeyn Xanibaad, Furitaanka Iskuulada, Sharciga 3da Ga

Fududeyn Xanibaad, Suurtagalnimada Baaritaan, "Alles Gurgelt"

 

Kordhinta Xanibaada, Tallaaboyinka hawlaha Iskuulka

 

Xanibaad, Khadka Caawinaada, Ilaalinta xiliyada Fasaxa, Waxbarashada Guriga,